arquitectura

Arquitectura

A Ibergestión Construccions i Obres oferim un servei d'arquitectura i enginyeria propi, que ens permet lliurar projectes "clau en mà" a tots els nostres clients, sense que així hagin de trucar a cap altra empresa. Al nostre despatx d'arquitectura a Sabadell ens encarreguem de tot, des de la primera pedra fins al lliurament final de les claus, passant per la gestió dels treballs. Garantim el treball ben fet, ja que cuidem de tots els detalls i busquem la plena satisfacció dels nostres clients.

Especialistes en redacció de projectes, direccions d'obra i tramitació de llicències. Oferim serveis integrals, clau en mà.

Aquest departament està dirigit pel nostre enginyer, que dirigeix personalment tots els projectes. Aquest servei està orientat, principalment, per a obra civil, ja que així els estalviem haver de contractar a un enginyer o arquitecte pel seu compte; una sola trucada, tots els serveis. A Ibergestión trobaràs l'atenció que necessita.

Quins serveis d'arquitectura i enginyeria oferim?

Els serveis que realitzem al nostre despatx d' arquitectura a Sabadell són els següents:

  • Redacció de projectes.
  • Càlcul d'estructures.
  • Tramitació de llicències.
  • Direccions d'obra.
  • Disseny d'interiors.
Capacitat empresarial

La nostra empresa disposa des del dia 11 de juliol de 2008, d'acord amb els articles 6 i 7 del Reial Decret 1109/2007, 24 d'agost, Llei 32/2006 18 d'octubre reguladora de la subcontractació al Sector de la Construcció, del certificat d'inscripció al REA (registre d'empreses acreditades) amb el número 09000001203.


També, des del dia 25 de gener de 2008, d'acord amb el que estableix l'article 58 de la Llei 30/1992, 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, disposa del CERTIFICAT DE CLASSIFICACIÓ EMPRESARIAL atorgat pel Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya.